Používání muttu

Všechno již máme nastavené, zbývá nám už jen lehký úvod do používání. Ačkoliv spousta věcí je intuitivních, je zde pár činností, které člověka v první chvíli nenapadnou.

Co se týče toho úplného základu, tak po spuštění byste měli vidět seznam zpráv a v případě patchlé verze ještě navíc sidebar se složkami. Ovládání sidebaru jsme si popsali již při konfiguraci. V seznamu zpráv se lze pohybovat klasicky šipkami + page up/down. Enterem otevřete zprávu a v ní se zrovna tak budete pohybovat. Nyní tedy krátce popíšu ovládání v různých módech.

Globálně použitelné ovládání:

  • q - vyskočení o úroveň výš, v index módu vypne mutta
  • ? - zobrazí aktuální nápovědu
  • Ctrl+g - přeruší právě prováděnou činnost
  • r - odpověď na zprávu
  • f - přeposlat zprávu
  • m - nová zpráva
  • / - vyhledávání

Ovládání v seznamu zpráv:

  • d - smazání zprávy
  • N - označení zprávy jako přečtené/nepřečtené
  • s - přesunutí/zkopírování zprávy jinam
  • t - otagování zprávy
  • T - hromadné otagování zpráv (podle nějakého zadaného vzoru
  • ; - prefix značící, že následující akce se provede se všemi otagovanými zprávami
  • o - změna řazení zpráv

Ovládání v zobrazení zprávy:

  • v - zobrazení příloh zprávy
  • ESC-e - resend - vytvoří novou zprávu a stávající otevřenou použije jako šablonu

Ovládání při odesílání zprávy (tedy ten screen po napsání zprávy v editoru):

  • y - odeslání zprávy
  • a - přidání přílohy
  • s - změní předmět
  • c - úprava CC
  • ESC-f - úprava from
  • p - úprava nastavení PGP
Tags: