openssl

OpenSSL a OCSP

OCSP, neboli Online Certificate Status Protocol, je alternativou k CRL pro ověření platnosti certifikátu. V OpenSSL je pro OCSP také podpora. Jak to tedy funguje a jak to rozchodit?

Subscribe to openssl