offlineimap

Stahování e-mailů: offlineimap

Mutt v současné verzi již umí používat protokoly POP3 a IMAP sám. Přesto je však doporučeno svěřit stahování pošty externímu programu. V případě IMAPu navíc tímto získáme výhodu, že budeme mít o lokální kopii dat. To je dobré zejména u notebooku, kdy si potřebujete v terénu přečíst mail, který dávno v INBOXu už máte, ale nechcete se (nebo případně nemůžete) se připojovat.

Subscribe to offlineimap