Mailserver - Záložní Postfix

Jak jsem psal v úvodu, kromě primárního mailserveru, kam mají všechny maily chodit, lze mít ještě sekundární, které přijímají a pozdržují maily po tu dobu, než bude primární opět funkční. Pokud jste si již nastavili korektně DNS záznamy, můžete postfix na záložním stroji nakonfigurovat takto:

  1.   myhostname = relay.spamik.cz
  2.   mydomain = spamik.cz
  3.   smtpd_banner = $myhostname ESMTP Backup
  4.   relay_domains = spamik.cz
  5.   smtpd_recipient_restrictions = permit_mx_backup, reject_unauth_destination

Myhostname nastavíme na hostname, který stroji odpovídá. Co se týče relaye, podatatné jsou dvě věci - za prvé parametr relay_domains, kam doplníme všechny domény, pro které děláme záložní server. Pokud tento server je zároveň primárním pro jiné domény, je potřeba do relay_domains doplnit také $mydestination. Relay_domains se také dá podobně, jako v konfiguraci primárního MTA, nahradit odkazem na soubor, který bude dělat výběr z databáze a následně tedy tyto domény můžeme mít také v databázi. Druhým parametrem je dopsání permit_mx_backup do smtpd_recipient_restrictions. Tím sdělíme postfixovi, že zprávy určené pro doručení primárnímu MTA může přijmout a odesílat.